Regles de treball

El treball en equip és molt important, és la base per dur a terme la nostra feina i complir els nostres objectius com a empresa. És imprescindible que tots els membres de l'equip treballin en tranquil·litat i benestar, que tinguin un objectiu clar, i que estiguin disposats a complir-lo. Per a això em creat un document on hi han tots els pactes que hem establert per poguer funcionar bé i que tot surti endevant.